پورتال فرهنگی مذهبی قران فارسی
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : صفدر

بیگ بنگ

در قرآن می‌خوانیم:

«أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُۆْمِنُونَ» (سوره الانبیاء، آیه30).

این آیه در عداد و در شمارش آیاتی است كه معمولاً مفسرین از آنان به عنوان آیات علمی یاد میكنند. مقصودشان هم از آیات علمی، آیاتی است كه مطلبی در آن در 1400سال پیش عنوان شده، كه بعداً بوسیله علم و تجربه خودش به آن مطلب رسیده است، به تعبیر دیگر منظورشان از آیات علمی یعنی آیات تجربی (به تجربه و از طریق آزمون و خطا ثابت شده) است. البته بحث مفصلی در این خصوص وجود دارد كه آیا قرآن كریم جامع تمام دانشها هست یا نیست؟ دانش فیزیك، شیمی، ستاره‌شناسی و...، برخی ادعا كردند بله هست، این مباحث از غزالی شروع میشود و همینطور ادامه دارد، و برخی گزارشات قبل از غزالی كه در آن آمده است كه علم اولین و آخرین (یعنی علم بشری) در قرآن وجود دارد ناظر به همین مطلب است. اثبات این سخن برای ما حقیقتاً كار سختی است، از این رو عده‌ای گفته‌اند همه علوم در قرآن هست اما در زمان ظهور روشن می‌شود و حجت خدا می‌تواند آنها را دربیاورد. این یك ادعای فرضی است كه نه می‌توان آن را اثبات كرد و نه نفی كرد. در مقابل گروه دیگری هستند كه می‌گویند نخیر علوم بشری در قرآن وجود ندارد و اساساً قرآن مربوط به این مسائل نیست بلكه آمده است برای امور اخروی (آمده است تا بگوید چه بكن و چه كاری را نكن تا آخرتت خوب شود)، از این صرفاً علوم مربوط به آخرت و هدایت بشر در آن وجود دارد. اما در مورد دنیا عقل و شعور به انسان داده شده و خودش باید برود و آنها را بدست آورد. نظریه وسطی هم در این بین شكل گرفته است كه می‌گوید قرآن در حین این كه برای هدایت انسان است، و آمده است تا بشر راه را گم نكند، اما در عین حال گاهی اشارات علمی در آن مطرح شده است، مفهوم این سخن آنست كه ما نمی‌توانیم همه علوم را در قرآن به شما نشان بدهیم اما سرنخ‌هایی در مورد برخی از دانشها در قرآن وجود دارد، شیوه قرآن هم ـ حتی در مورد مسائل هدایتی (: نماز)ـ آن است كه كلیات را می‌گوید و وارد جزئیات نمی‌شود. از این رو در برخی مسائل علمی سرفصل آنها و اشارات علمی در مورد آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد این نظر سوم به عنوان یك نظریه معتدل پذیرفتنی است.

نباید قرآن را با نظریات علمی تطبیق داد چرا كه نظریات علمی ممكن است در طول زمان رد شود یا تغییری در آن بوجود آید، اما اگر مطلبی به عنوان قانون علمی پذیرفته شده یعنی تثبیت شده است (مثل جاذبه زمین) اشكالی ندارد قرآن را با آن قانون تطبیق داده و به عنوان دلیل بر اعجاز قرآن مطرح نمود.
مثلاً یكی از این اشارات در سوره قیامت آمده است «أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ* بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ» (سوره قیامه آیه3 و 4). (آیا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم كرد. آرى قادریم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنیم) سئوال این است كه چرا در این آیه، قرآن به خطوط سرانگشت اشاره میكند، كه هزارسال بعد از نزول قرآن از طریق علوم تجربی ثابت شد كه خطوط سرانگشت انسانها با یكدیگر متفاوت است و از این طریق علم انگشت نگاری شكل گرفت.

اما یكی دیگر از اشارات علمی قرآن در آیه30 سوره انبیاء آمده است: آیا كافران ندیدند كه آسمانها و زمین هر دو بسته بودند و ما اینها را باز كردیم،

 سئوال: آسمانها یعنی چه؟ و آسمانها و زمین بسته بودند به چه معناست؟

در قرآن وقتی آسمان مفرد میآید، گاهی مقصود از آن، جو زمین است یعنی بالادست، (أنزلنا من السماء ماءً: از آسمان آب نازل كردیم. در این جمله مقصود از آسمان، كرات آسمانی نیست، چه این كه در قدیم برخی مفسرین اهل سنت همین نظر را داشتند كه آب از كرات آسمانی دیگر میآید و ابر در این میان تنها نقش غربالگری دارد و آن آب فراوان را قطره قطره نموده و به صورت باران به زمین میفرستد. ولی از روایات اهل بیت بدست میآید كه باران از خود ابر میبارد و بالاتر از آن خبری نیست، از این رو اكثر مفسرین شیعه در مورد این آیه سماء را به معنای جو زمین گرفته‌اند). اما گاهی منظور از آسمان در قرآن (به صورت مفرد)، آسمان معنوی است (باطن عالم و ملكوت) نه جو زمین و كرات آسمانی، مثل آنجا كه خداوند میفرماید امر ما از آسمان نازل میشود. ولی وقتی در قرآن به صورت جمع از لفظ سماوات استفاده میشود، مقصود كرات آسمانی است، «اللّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» (سوره رعد، آیه2) (خدا همان كسى است كه آسمانها را بدون ستونهایى كه آنها را ببینید برافراشت).

 در آیه30 سوره انبیاء هم لفظ سماوات آمده است، پس مقصود از آن كرات آسمانی است.

 اما منظور از این كه گفته شده كرات آسمانی و زمین بسته بودند، چیست؟

 یك نظریه آن است كه بسته بودند، یعنی عدم، یعنی نبودند و ما آنها را ایجاد كردیم، كه البته این نظر با لغت سازگار نیست، بسته بودن در مورد چیزی كه وجود ندارد، معنا نم‌یدهد. چیزی كه بسته است، یعنی هست و بسته است.

 اما نظریه دوم می‌گوید منظور این است كه كرات آسمانی و زمین به یكدیگر بسته بودند و یك مجموعه بودند، امروزه هم برخی دانشمندان معتقدند كه ابتدای خلقت عالم یك انفجار بزرگ (Big Bang) رخ داده است و قبل از آن زمین جزئی از خورشید بوده است و خورشید و بقیه ستارگان و سیارات همه یكی بودند، به صورت یك توده در هم فشرده و سپس با وقوع یك انفجار بزرگ كه علت آن نیز مشخص نیست، این توده در هم فشرده به صورت تكههای كوچك و بزرگ پراكنده شده و این تكهها از مركز اصلی دور شدند و همچنان نیز موج آن انفجار ادامه داشته و تكههای پراكنده شده در حال دور شدن و فاصله گرفتن از یكدیگر هستند. به این مطلب در آیه47 سوره الذاریات نیز اشاره شده است: «وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» (و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت میدهیم).

ممكن است به نظریه دوم اشكال شود كه ابتدای آیه آمده است آیا كافران نم‌یبینید، قطعاً این چیزی نیست كه آنها بتوانند ببینند. پاسخ این است كه با تفكر می‌توان به آن رسید. علامه در این زمینه می‌گوید منظور از دیدن در اینجا همان دیدن حسی است اما عمر كوتاه ما كه اجازه نمیدهد به عقب بازگردیدم و ببینیم 100میلیون سال پیش چه اتفاقی افتاده است، ولی ما می‌بینیم كه همه مركبات، گیاهان و موالید دارند از زمین سر در می‌آورند. این میوه كه امسال بر شاخه درخت ظاهر میشود سالهای گذشته در سلولهای آن درخت بوده است كه امسال به صورت میوه سر برآورده است و به همین شكل خود این درخت به زمین باز میگردد و همینطور جسم ما انسانها 50سال پیش خاك بوده است در درون همین زمین كه تبدیل به گیاه شده و سپس تبدیل به خون و نطفه و سلول و جسم انسان شده است، و بدین شكل همه چیز از زمین شكل میگیرد، از این رو عقل حكم میكند كه خود زمین هم از یك اصلی بوجود آمده است.

نكته‌ای كه در اینجا وجود دارد آن است كه نباید قرآن را با نظریات علمی تطبیق داد چرا كه نظریات علمی ممكن است در طول زمان رد شود یا تغییری در آن بوجود آید، اما اگر مطلبی به عنوان قانون علمی پذیرفته شده یعنی تثبیت شده است (مثل جاذبه زمین) اشكالی ندارد قرآن را با آن قانون تطبیق داده و به عنوان دلیل بر اعجاز قرآن مطرح نمود.

اما نظریه سوم در مورد آیه می‌گوید: در آیه نیامده است كه آسمانها و زمین به یكدیگر بسته بودند، و فقط گفته است كه آسمانها بسته بودند و زمین هم بسته بود، یعنی آسمانها خودشان بسته بودند و زمین هم خودش بسته بود، این دیگر اشاره ای به نظریه مربوط به ابتدای خلقت و انفجار بزرگ ندارد بلكه اشاره به مرحله بعدی خلقت دارد كه یك زمانی زمین بسته بود یعنی چیزی از آن نمی‌رویید (در نظریات علمی هم این مطلب آمده است كه پس از انفجار بزرگ و جدا شدن زمین از خورشید یك دورهای زمین خیلی داغ بود و چیزی از آن نمیرویید و صدها هزار سال طول كشید تا پوسته زمین بر اثر تابش نور خورشید و وزش بادها كم كم سرد و نرم شد و تبدیل به خاك شد تا امكان رویش در آن فراهم گردید)، آسمانها هم بسته بود به این معنا كه باران نمیبارید چرا كه بخار زمین باید بالا برود و به یك فضایی برسد تا در آن ابر شكل بگیرد و چون زمین داغ بود ابری شكل نمیگرفت. البته آسمانهای دیگر هم بسته بوده است یعنی غیر از زمین جاهای دیگری هم بوده كه همانند زمین داغ بوده و در آن باران نمیبارید. و ما آنها را باز كردیم یعنی باران بارید و بارش باران باعث حیات شد. شاهد این تفسیر هم ادامه آیه است كه میفرماید: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ و هر چیز زنده‏اى را از آب پدید آوردیم.

 این نظریه در تفسیر روایی هم در ذیل این آیه آمده است، عمرو بن عبید نامی نزد امام باقر(ع) آمد و پرسید این كه خداوند فرموده آسمانها و زمین بسته بود بعد ما آنها را باز كردیم یعنی چه؟ امام باقر(ع) فرمودند: این كه آسمانها بسته بودند یعنی باران نداشتند و این كه زمین بسته بود یعنی چیزی نمی‌رویاند.


منبع: درس تفسیر استاد رستمی
نوع مطلب : تفسیر قران کریم، 
برچسب ها : اعجاز قرآنی بسته بودن آسمان و زمین، الانبیاء، آیه30)، اعجاز قران، قران، اعجاز،
لینک های مرتبط :
جمعه 31 خرداد 1398 06:25 ق.ظ

Terrific info, Regards!
canadian drugs generic cialis how to purchase cialis on line cialis uk cialis name brand cheap the best site cialis tablets cialis coupons printable sialis cialis en mexico precio cialis farmacias guadalajara cialis mit grapefruitsaft
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:18 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
low cost cialis 20mg cialis lowest price cialis generic generic cialis at walmart legalidad de comprar cialis cialis patentablauf in deutschland canadian discount cialis online prescriptions cialis cialis arginine interactio cialis generico milano
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:24 ب.ظ

Really many of excellent facts.
comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg scheda tecnica tadalafil cialis dosage amounts cialis 5 mg schweiz look here cialis cheap canada cialis pills price each cialis daily reviews cialis pas cher paris 5 mg cialis pharmacie en ligne
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:53 ق.ظ

Thanks! Loads of forum posts.

cialis side effects generic cialis in vietnam cialis manufacturer coupon cialis purchasing cialis 5 mg schweiz cialis generico cialis generico online if a woman takes a mans cialis cialis kaufen wo cialis for sale in europa
شنبه 25 خرداد 1398 07:20 ب.ظ

Amazing stuff. Kudos.
how do cialis pills work wow cialis tadalafil 100mg link for you cialis price cialis 5 mg para diabeticos cialis super kamagra purchase once a day cialis cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online online cialis cialis lilly tadalafi
جمعه 24 خرداد 1398 02:52 ب.ظ

With thanks. Great stuff.
cialis generique 5 mg cialis purchasing callus cialis in sconto wow cialis tadalafil 100mg cialis free trial cialis daily buying cialis in colombia prescription doctor cialis cialis side effects dangers
جمعه 24 خرداد 1398 12:32 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
wow look it cialis mexico buy cheap cialis in uk cialis ahumada the best site cialis tablets cialis alternative cialis tablets for sale non 5 mg cialis generici dosagem ideal cialis cialis 5 mg funziona cialis lilly tadalafi
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:56 ق.ظ

Thank you. Wonderful stuff!
cialis daily new zealand cialis italia gratis buy cheap cialis in uk we choice cialis uk recommended site cialis kanada we use it cialis online store tesco price cialis enter site natural cialis cialis tadalafil online cialis 5 mg schweiz
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:50 ب.ظ

You suggested this wonderfully!
overnight cialis tadalafil cialis name brand cheap cialis en 24 hora we choice free trial of cialis costo in farmacia cialis how do cialis pills work cialis rezeptfrei sterreich precios cialis peru cialis canada cialis generisches kanada
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:31 ب.ظ

You actually expressed it well.
prices for cialis 50mg wow cialis 20 calis calis cialis coupons sublingual cialis online wow cialis tadalafil 100mg generic cialis with dapoxetine brand cialis nl click now buy cialis brand
شنبه 18 خرداد 1398 09:08 ق.ظ

You explained it effectively!
trusted tabled cialis softabs we recommend cialis best buy cialis farmacias guadalajara cialis 5mg prix cialis 20mg tadalafil generic cialis dosage generic cialis soft gels cialis 10mg prix pharmaci achat cialis en itali
شنبه 18 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I'll certainly be back.
جمعه 16 آذر 1397 09:28 ق.ظ

This is nicely expressed. .
can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona cialis kaufen wo cialis 5 mg buy i recommend cialis generico venta de cialis canada generic cialis pro viagra vs cialis prix cialis once a da brand cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:04 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt! !
tesco price cialis free cialis we choice cialis pfizer india we like it safe cheap cialis cialis canadian drugs we recommend cheapest cialis cialis lilly tadalafi only here cialis pills cialis generic cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 05:52 ب.ظ

You actually revealed this wonderfully.
viagra vs cialis vs levitra cialis coupon cheap cialis cialis without a doctor's prescription cialis online napol acheter du cialis a geneve only now cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy cialis generico lilly cialis alternative
سه شنبه 13 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Awesome content, Appreciate it.
non 5 mg cialis generici prezzo di cialis in bulgaria achat cialis en itali look here cialis cheap canada cialis generico lilly cialis patentablauf in deutschland dosagem ideal cialis cialis manufacturer coupon cialis official site cialis 50 mg soft tab
دوشنبه 12 آذر 1397 06:38 ب.ظ

Superb stuff. Many thanks.
try it no rx cialis online cialis cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho free generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie order cialis from india legalidad de comprar cialis buying brand cialis online india cialis 100mg cost
یکشنبه 11 آذر 1397 06:07 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cialis sample pack price cialis wal mart pharmacy are there generic cialis female cialis no prescription opinioni cialis generico generic cialis tadalafil cialis 20 mg cut in half tesco price cialis buy original cialis cialis online nederland
یکشنبه 11 آذر 1397 12:43 ق.ظ
Thanks , I have recently been searching for information about this subject for ages and yours is the best I've came upon till now.
But, what concerning the conclusion? Are you sure about
the source?
شنبه 10 آذر 1397 06:33 ب.ظ

You actually expressed it wonderfully.
rx cialis para comprar cialis dosage amounts canada discount drugs cialis buy name brand cialis on line safe site to buy cialis online generic cialis tadalafil cialis daily dose generic comprar cialis 10 espa241a generic cialis 20mg tablets cialis canada on line
شنبه 10 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Thank you. Plenty of facts!

buying brand cialis online buying cialis in colombia we use it cialis online store female cialis no prescription viagra vs cialis chinese cialis 50 mg cialis professional yohimbe only now cialis 20 mg acheter cialis meilleur pri buy cialis online legal
جمعه 9 آذر 1397 06:12 ب.ظ

You actually expressed that really well.
how does cialis work import cialis cialis manufacturer coupon buy cialis sample pack try it no rx cialis cialis 5mg cialis wir preise click here take cialis safe site to buy cialis online cialis italia gratis
جمعه 9 آذر 1397 06:26 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
tadalafil 10 mg enter site very cheap cialis tadalafil 10 mg achat cialis en itali click here to buy cialis cialis online napol purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance cialis side effects dangers deutschland cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:09 ب.ظ

You made your stand extremely well!!
miglior cialis generico precios de cialis generico generic cialis levitra cialis farmacias guadalajara prescription doctor cialis viagra vs cialis generic cialis tadalafil miglior cialis generico only now cialis for sale in us try it no rx cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Many thanks. I value it.
best generic drugs cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg funziona cialis without a doctor's prescription cialis reviews cialis side effects cialis tablets cialis rezeptfrei sterreich order cialis from india cialis reviews
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Terrific data. Cheers!
cheap cialis cialis tablets buying cialis overnight only here cialis pills buying cialis overnight cialis purchasing cialis 20mg preis cf import cialis cialis tadalafil tadalafil 5mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:49 ق.ظ

Regards. A good amount of advice!

cialis coupons cialis herbs achat cialis en suisse comprar cialis navarr free cialis cialis patentablauf in deutschland cialis vs viagra order cialis from india compare prices cialis uk il cialis quanto costa
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:49 ق.ظ

You have made your stand pretty nicely!.
buy generic cialis preis cialis 20mg schweiz fast cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg effectiveness cialis super acti cialis 5 mg effetti collateral cialis 30 day trial coupon canadian cialis cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:19 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of knowledge.

order generic cialis online cialis coupons achat cialis en itali link for you cialis price cialis online cialis para que sirve legalidad de comprar cialis acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg best price cialis coupons printable
یکشنبه 1 مهر 1397 04:48 ق.ظ

Amazing info. Regards!
rx from canada buy viagra usa canadian prescriptions online canada medication cost northwest pharmacies mail order northwest pharmacies canadian medications pharmacy canada plus canadian pharmacy viagra brand most reliable canadian pharmacies
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم


«إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم و یبشرالمؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا كبیرا»

مدیر وبلاگ : صفدر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو