پورتال فرهنگی مذهبی قران فارسی
چهارشنبه 27 بهمن 1389 :: نویسنده : صفدر
 یكی از نشانه های ظهور، حركت عمومی مردم منطقه و یا مردم كشورهای عربی بر ضد حاكمان است. حاكمانی كه استبداد، زورگویی و ظلمشان چنان مردم را بر آشفته كه جز به كشتن آنان راضی نخواهند شد.
 
 
 
اگرچه روایات پیش بینی حوادث آینده مصر فراوان است اما تنها بخشی از آنها به عصر ظهور مرتبط می شود. روایات پیش بینی فتح مصر توسط مسلمانان و همچنین روایات غلبه مغربی ها بر مصر كه در دوران انقلاب فاطمیان به حقیقت پیوسته است، از جمله روایاتی است كه ربطی به مساله ظهور ندارند و باید مراقب بود كه ما را به اشتباه نیاندازند و با روایات ظهور درآمیخته نگردند. بنابراین برای جلوگیری از این مشكل تنها به روایاتی مراجعه خواهیم كرد كه به نحوی دلالت بر حوادث دوران ظهور داشته باشند.

امام زمان (عج)

ظهور منجی آخر الزمان از جمله مسایلی است كه شیعه و سنی به آن معتقدند و در منابع روایی هر دو، روایات متعددی در این باره وجود دارد.

پیامبر خدا و اهل بیت، نشانه هایی را كه پیش از ظهور حضرت ولی عصر(عج) رخ می دهد، ارائه كرده اند تا مردمی كه در دوران پیش از ظهور زندگی می كنند خود را برای این اتفاق بزرگ آماده سازند و همچنین مردم دوران های دیگر مدعیان دروغین را بشناسند.

یكی از این نشانه ها كه اخبار فراوانی را به خود اختصاص داده، رخدادهای مرتبط با كشور مصر است. ناآرامی های كنونی این كشور و جنبش مردم مسلمان این دیار، نگاه ها را بیش از گذشته به سوی این پیش گویی ها جلب كرده است. چرا كه برخی از این نشانه ها همچون جنبش های پی در پی مردمی در كشورهای عربی و كشیده شدن این حركت های مردمی به كشور مصر، با حوادث كنونی این سرزمین قابل تطبیق است.

اما به راستی آیا حوادث كنونی مصر همان است كه در روایات اهل بیت برای ظهور حضرت ولی عصر پیش بینی شده؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید همه روایاتی را كه در زمینه نشانه های ظهور به دست ما رسیده و به نوعی با مصر در ارتباط است، مورد كنكاش قرار دهیم و نمایی كلی از این دسته از روایات ارائه نماییم. اما مهمتر آن است كه بتوانیم تحلیلی دقیق بر این گروه از روایات، داشته باشیم و نتیجه ای شایسته از آن بگیریم.


حوادث مصر در آستانه ظهور


اگرچه روایات پیش بینی حوادث آینده مصر فراوان است اما تنها بخشی از آنها به عصر ظهور مرتبط می شود. روایات پیش بینی فتح مصر توسط مسلمانان و همچنین روایات غلبه مغربی ها بر مصر كه در دوران انقلاب فاطمیان به حقیقت پیوسته است، از جمله روایاتی است كه ربطی به مساله ظهور ندارند و باید مراقب بود كه ما را به اشتباه نیاندازند و با روایات ظهور درآمیخته نگردند. بنابراین برای جلوگیری از این مشكل تنها به روایاتی مراجعه خواهیم كرد كه به نحوی دلالت بر حوادث دوران ظهور داشته باشند.

با مراجعه و بررسی این دسته از روایات می توان رخدادهای مرتبط با ظهور را به هفت دسته تقسیم كرد كه در نگاه اول، ترتیب روشنی برای این حوادث دیده نمی شود. اما با اندكی تامل می توان به یك ترتیب منطقی اما احتمالی دست یافت.
این اتفاقات عبارتند از:

1ـ حركت انقلابی مردم علیه حاكمان در مصر و دیگر كشورهای عربی

2ـ كشته شدن فرمانروای مصر به دست مردم

3ـ هرج و مرج و نابسامانی در كشور به دلیل فقدان پیشوا

4ـ ورود نیروهای خارجی به مصر

5ـ انقلاب مردی از مصر و ایجاد حركت اسلامی در این كشور

6ـ پیوستن نیروهای خارجی مستقر در مصر به سفیانی

7ـ آمادگی برای استقبال از امام زمان و ورود حضرت به این كشور1ـ حركت انقلابی مردم علیه حاكمان در مصر و دیگر كشورهای عربی


یكی از نشانه های ظهور، حركت عمومی مردم منطقه و یا مردم كشورهای عربی بر ضد حاكمان است. حاكمانی كه استبداد، زورگویی و ظلمشان چنان مردم را بر آشفته كه جز به كشتن آنان راضی نخواهند شد. شیخ مفید هنگام برشمردن نشانه های ظهور در این باره می گوید:

خُرُوجُ الْعَبِیدِ عَنْ طَاعَةِ سَادَاتِهِمْ وَ قَتْلُهُمْ مَوَالِیهُم. (الارشاد، ج 2، ص 369)؛ بردگان(مردم و پابرهنگان جامعه) از فرمانبرداری بزرگان خود بیرون رفته و آنان را می كشند.

گویا این حادثه بیشتر در كشورهای عربی رخ می دهد و حاكمان این كشورها به خاطر وابستگی به قدرت های دیگر و گرایشات غیر بومی مورد نكوهش مردم قرار می گیرند:

وَ خَلْعُ الْعَرَبِ أَعِنَّتَهَا وَ تَمَلُّكُهَا الْبِلَادَ وَ خُرُوجُهَا عَنْ سُلْطَانِ الْعَجَمِ. (همان)؛ و مردم عرب از قید و بند (ذلت) آزاد می گردند و شهرها را تصرف می كنند و از فرمان پادشاه عجم (غیر عرب یا با گرایشاتی غیر بومی) بیرون می آیند.
امام زمان

بنابر روایتی از امیرمومنان علی(علیه السلام) دایره این جنبش ها و اختلافات به تمامی كشورهای عربی كشیده خواهد شد. از امام علی علیه السلام نقل شده كه در ضمن بیان نشانه هایی از ظهور فرمودند:

... اخْتِلَافٍ فِی كُلِّ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ الْعَرَب. (تفسیر عیاشی، ج 1، ص 64)؛ اختلاف و درگیری در تمامی سرزمین عرب رخ خواهد داد.

نكته پر اهمیت این است كه ظاهرا برخی از این انقلاب های مردمی به ثمر می نشیند و رنگ پیروزی را به خود خواهد دید:

وَ غَلَبَةُ الْعَبِیدِ عَلَى بِلَادِ السَّادَات‏. (الارشاد، همان)؛ نوكران (مردم عادی) بر شهرهاى بزرگان خود غلبه می كنند.

مصر نیز همچنانكه خواهیم گفت از این قاعده در كشورهای عربی مستثنی نخواهد بود و علیه حاكم خود برخواهد آشفت.2ـ كشته شدن فرمانروای مصر به دست مردم


از روایات ظهور برمی آید كه ناآرامی ها و انقلاب مردمی در كشورهای عربی به مصر نیز كشیده خواهد شد. تا به آنجا كه مردم، فرمانروای خود را خواهند كشت:

وَ قَتْلُ أَهْلِ مِصْرَ أَمِیرَهُمْ. (الارشاد، همان)؛ "مردم مصر، فرمانروای خود را می كشند. "

برخی از منابع اهل تسنن حاكی از آن است كه این حادثه با كشته شدن فرمانروای شام، همزمان خواهد بود:

"قبل از وى فرمانرواى شام و حاكم مصر كشته مى شوند. " (ر.ك: عصر ظهور، ص 158)
ـ هرج و مرج و نابسامانی در كشور به دلیل فقدان پیشوا

یكی از حوادثی كه پیش از ظهور حضرت برای كشور مصر پیش بینی شده است، هرج و مرج و نابسامانی است.

از ابوذر نقل شده كه گفت:

امنیت از مصر رخت بر مى بندد. راوی می گوید به او گفتم: در آن هنگام كه امنیت از دست مى رود، پیشوایى نیست كه آن را فراهم آورد. گفت: خیر، بلكه نظام آن از هم پاشیده مى شود. (كتاب الفتن، نعیم بن حماد، ص 174)

بنابراین ریشه این نابسامانی نداشتن پیشوا و جلوداری است كه بتواند حركت انقلابی مردم را رهبری نماید. این ناامنی و هرج و مرج به آنجا خواهد رسید كه عده ای فرصت طلب از این اوضاع، نهایت سوء استفاده را می كنند و بر قسمتی از این سرزمین سیطره پیدا می نمایند. از امیر مومنان(علیه السلام) درباره نشانه های ظهور نقل شده كه فرمود:

و غلبة القبط على أطراف مصر. (المناقب، ج 2، ص 274)؛ قبطیان بر اطراف مصر غلبه می كنند.
مصر

اما قبطیان چه كسانی هستند؟
در تاریخ می خوانیم كه فرعون و فرعونیان و همچنین جالوت (فرمانروای ستمگری كه نامش در قرآن آمده) از قبطیان بوده اند. بنابراین ممكن است كه مقصود از قبطیان، بازمانده حاكمان فرعونی این سرزمین و یا به طور كلی فرعون صفتان باشد.

البته باید در نظر داشت كه قبطیان كنونی مصر مسیحی اند و جمعیتی حدود 15 میلیونی دارند كه ممكن است، مراد حدیث همین گروه از جمعیت مصر باشد.

اگر مراد از اطراف مصر در این روایت، مرزهای داخلی مصر باشد، نتیجه این خواهد شد كه كمی قبل از ظهور حضرت، نابسامانی و هرج و مرج، عده ای از فرعون صفتان سودجو و یا مسیحیان ضد اسلام را بر شهرهای حاشیه ای این كشور حاكم خواهد كرد.

اما ممكن است مقصود از اطراف مصر، سرزمین های همسایه این كشور نظیر فلسطین، اردن, لیبی یا سودان باشد كه اسیر حاكمانی فرعون صفت می باشند.

ادامه دارد ...

نویسنده:سیدمصطفی بهشتی
منبع: خبرگزاری فارسمنبع:
http://mazhabi-farhangi.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یكی از مهم‌ترین اهداف در آرمان‌های انقلاب اسلامی در «ایران» كه حضرت امام خمینی(ره)، همواره بر آن تأكید می‌فرمود، مسئلة جهانی شدن انقلاب و گسترش اسلام بر اقصا نقاط جهان بود.
البتّه در آن دوران برخی از افراد و عناصری كه امروزه داعیه‌دار اصلاح‌طلبی و تنش‌زدایی شده‌اند، به حمدالله مردم آنان را به عنوان سران فتنه شناسایی كرده‌اند، مسئلة صدور انقلاب و جهانی شدن اسلام را با تشكیل و اعزام گروه‌های خاص به برخی كشورها اشتباه گرفته و دست به اقداماتی زدند كه در همان زمان با مخالفت و برخورد حضرت امام(ره) مواجه شد.
امّا درخشندگی خورشید اسلام و تلالؤ انوار انقلاب عظیم اسلامی ایران طیّ 32 سال گذشته به لطف الهی، مسئلة مهم و آرمانی صدور انقلاب و گسترش اسلام را محقّق كرد تا جایی كه اكنون اسلام به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خطر برابر دنیای مادّی غرب، همة برنامه‌ریزی‌های دشمنان را متوجّه خود ساخته است. به این آمارها كه اخیراً رسانه‌های اروپایی و آمریكایی با وحشت و نگرانی اعلام كرده‌اند، توجّه كنید:
تا سال 1980 م. (ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی) كلّ جمعیّت مسلمان در «انگلیس» 82 هزار نفر بوده است كه اكنون، فقط طیّ 30 سال، با گرایش هر روزة مردم این كشور، جمعیّت مسلمانان این كشور را از مرز 5/2 میلیون نفر گذشته است.
در «فرانسه» كه تا 30 سال گذشته به كمتر از 200 هزار نفر می‌رسید، اكنون 5 تا 6 میلیون نفر مسلمان زندگی می‌كنند. (حدود 30 برابر)
در «آلمان» كه تا ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حدود 100 هزار نفر مسلمان زندگی می‌كرده‌اند، اكنون جمعیّت مسلمانان به بیش از 5/3 میلیون نفر رسیده است.
در «آمریكا» نیز جمعیّت مسلمانان طیّ 30 سال گذشته با رشد خیره كننده به 7 میلیون نفر رسیده است.
اسلام در «روسیه»، كارشناسان این كشور پیش‌بینی كرده‌اند كه تا 14 سال آینده بیش از 40% مردم روسیه، مسلمان خواهند بود.
بر اساس آمار رسمی در «اروپا» تا 14 سال آینده یك سوم جمعیّت «بلژیك» را مسلمانان تشكیل خواهند داد.
مسئولان فرانسوی هشدار داده‌اند كه با روند كنونی رشد اسلام در این كشور تا اواسط قرن، «فرانسه» به یك جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
پیش‌بینی نظریّه‌پردازان اروپایی آن است كه تا سال 2016 م. (4 سال دیگر) یك دولت اسلامی در اروپا تشكیل خواهد شد... افتخار و سرافرازی این نشانه‌های عظیم و پیروزی انقلاب و اسلام برای ملّتی است كه با نثار جان و بذل مال و محبّت بی‌دریغ خود، با تبعیّت از امام و مقتدایشان به اسلام و تشیّع آبرو بخشیدند و ان‌شاءالله در آیندة نزدیك، شاهد شكستن مكاتب مادّی و لیبرالیستی و حاكمیّت اسلام در كلّ جهان، به دست با كفایت حضرت مهدی(عج) خواهند بود.منبع:
http://mazhabi-farhangi.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 بهمن 1389 :: نویسنده : صفدر

سوم -شرط ظهور بنابر تصریح این توقیع،یک دل شدن شیعیان در وفای به عهد و پیمان هایی است که بر عهده دارند. به راستی این عهد و پیمان چیست که وفای به آنها کلید راه یابی به ظهور است؟مراد از عهد بنا برشواهد و قراینی متعدد عهد ولایت و یاری امامان است.
حضرت صادق (علیه السلام) در پاسخ یکی از یارانش در تفسیر آیه « لَّا یَملِکُونَ الشَّفَاعَهَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِندَالرَّحمنِ عَهداً»می فرماید:
من دان الله بولایه امیرالمؤمنین و الائمه من بعده فهو العهد عند الله(39)؛
همانا عهد در نزد خداوند ،پذیرش ولایت امیر مؤمنان (علیه السلام) و امامان بعد از اوست.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
نحن عهد الله فمن و فی بعهدنا فقد و فی بعهد الله و من خفرها فقد خفر ذمّه الله و عهده(40)؛


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 بهمن 1389 :: نویسنده : صفدر

با غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف،شیعیان،مسلمانان و همه جهانیان دچار محرومیتی جانکاه و عمیق شدند. شیعه در این عصر با پذیرش مسئولیت تاریخی خود برای خروج از این محرومیت ،چشم به راه موعود و عصر ظهور ،به انتظار ایستاد؛انتظاری که بار سنگین رسالت زمینه سازی برای ظهور را با خود به همراه داشت؛چرا که انتظار عمل است و برترین عمل ها(افضل الاعمال انتظار الفرج)(1)،جهاد است و بهترین جهادها (افضل جهاد امتی انتظار الفرج)(2).انتظار آمادگی است و زمینه سازی (من انتظر امراً تهیّأ له )(3)؛آمادگی و زمینه سازی برای همه خوبی ها و زیبایی ها و رهایی از همه حرمان ها و محرومیت ها . انتظار تعهد است و مسئولیت (المنتظر لامرنا کالمتشحّط بدمه فی سبیل الله )(4)و این همه یعنی رسالت بزرگ شیعه و میثاق تاریخی او در غیبت امام در هر صبح و شام (و انتظر الفرج صباحاً و مساءاً)(5).


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سپاس بیرون از اندازه و قیاس سزاوار قائمی است بذات غائب از عالم اندیشه و حواسی، و ستایش بی حد و احصا لایق صاحبی است مأمول و مرتجی که در زمان شدت و رخا، هادیست هر آنچه را که پدیدار نمود و دلیلست مر آنرا که به فرمانش عمل نمود و درود بی نهایت بر روان پاک نخستین پاسخ دهنده به بلی و برگزیده ایزد بی چون. پیش از پوشیدن آدم خلعت اصطفا. فاتح ابواب خیر و شاد، خاتم رسولان پاک نهاد، منصور موید محمود احمد بن ابی القاسم محمد(ص)، و بر پاکان و پاکیزگان از فرزندان آن سرور پیامبران، خصوصاً برخلف سلف و صاحب غالیه عزت اشرف، قطب زمین و غوث زمان، کنز رجاء و کهف امان و گوهر تابان در بحر امکان حجاب ازلی ایزد سبحان و اسم اعظم الهی، پوشیده و پنهان و عنقاء قاف محیط به جهان، دادرس در ماندگان و دادخواه خون برگزیدگان و پاک کننده دامن خاک از لوث ملحدان، و فرمانفرمای ممالک زمین و آسمان، بقیة الله الحجة بن الحسن العسکری صاحب العصر و الزمان(عج).


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 15 بهمن 1389 :: نویسنده : صفدر

می‏دانید پندار به چه معنی است؟ «پندار»، وهم است و خیال، چیزی كه واقعیت ندارد. خودنمایی است و عجب و تكبر.

یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند مردان خدا پرده پندار دریدند

و به قول عطار نیشابوری: هیچ حجابیت چو پندار نیست گرچه حجاب تو برون از حد است

ما جملگی گرفتار «عالم پندار»یم و غافل از «عالم دیدار» كه عین یقین و خودآگاهی است.
«آدمی» مسافر «عالم دیدار» است، سالكی كه از سراب پندار و وهم می‏گذرد تا در دشت فراخ و سرسبز دیدار، دیدار حضرت دوست را دریابد. چه، روزی و روزگاری دور، او در عالمی شاهد جمال دلربای «یار» بوده. دیداری كه او را رها نمی‏سازد. و همین آتش بر خرمن او می‏زند و از او بی‏قراری ناآرام می‏سازد.


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 بهمن 1389 :: نویسنده : صفدر

شبهه:
چگونه مهدى منتظر در آخر الزمان مى تواند مردگان را زنده كند، و مؤمنین را عزیز بدارد و فاسقین را عذاب نماید؟ و اصولا آیا اعتقاد به رجعت پشتوانه علمى دارد در حالیكه جزء اعتقادات مسلمین نمى باشد، چرا كه عقلا ممكن نیست و دلیل بر آن نداریم .

جواب اجمالى:  زنده كردن مردگان، در حقیقت كار خداوند است، كه گاهى به بعضى از بندگان صالحش همچون حضرت عیسى علیه السلام و امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف این اذن را مى دهد بعضى از انسانها را بتوانند زنده كنند و این زنده كردن فقط با اذن الهى امكان پذیر است . و رجعت هم به معناى زنده شدن بعضى انسانها در دنیا، در موقع ظهور امام زمان عج ، از روایات و بعضى آیات استفاده مى شود، و طبق سخنان پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله این امر در امت اسلامى نیز همانند امتهاى گذشته به وقوع خواهد پیوست .منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنهانی بودن ولادت

یکی از ویژگی¬های مهم ولادت حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مخفی بودن آن است. این امر در سخنان معصومین(علیهم السلام) مورد اشاره قرارگرفته و باتعابیر متفاوت و فراوانی به آن اشاره شده است.
ـ امام سجّاد(علیه السلام) فرمود: «فِی الْقَائِمِ مِنَّا سُنَنٌ مِنْ سُنَنِ الانْبِیاءِ(علیهم السلام) ... وَ سُنَّةٌ مِنْ إِبْرَاهِیمَ ... وَ أَمَّا مِنْ إِبْرَاهِیمَ فَخَفَاءُ الْوِلادَةِ وَ اِعْتِزَالُ النَّاسِ ...»؛1 «در قائم ما سنت هایی از انبیا وجود دارد: ... و سنتی از ابراهیم ... و اما از ابراهیم پنهانی ولادت و کناره گیری از مردم...».
ـ امام باقر(علیه السلام) فرمود: «انْظُرُوا مَنْ تَخْفَی عَلَی النَّاسِ وِلادَتُهُ فَهُوَ صَاحِبُكُمْ »؛2 «بنگرید آن کس که ولادتش بر مردم پنهان است، همو صاحب شما است».


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 11 بهمن 1389 :: نویسنده : صفدر

الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
و الصلاه و السلام علی خیر خلقه و خاتم انبیائه و رسله سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء.
موضوع بحث, اثبات وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم, امام عصرـ ارواحنافداه ـ بر اساس دلایل عقلی است. روشی را كه برای اثبات این مطلب از نظر عقل برگزیده ایم, روش معروف منطقی به نام روش ((سبر و تقسیم)) است كه آن را روش ((تردید)) نیز گفته اند. از این روش, متكلمان امامیه در كتاب های كلامی خود بهره برده اند;


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دعا، نردبان تقرب به سوی خدای سبحان و نهر همیشه جاری شستشو دهندة گناهان آدمیان است. دعا ارتباط آگاهانه، خالصانه و خاشعانه با پروردگار است. دعا قبل از آن كه ابزار زندگی باشد، ابزار بندگی است و بیش از آن كه خواهش تن را ادا كند، حاجت دل را روا می‌كند و برتر از آن كه سفره نان را فراخی بخشد، گوهر جان را فربه می‌كند.در بوستان نیایش و دعا، صحیفة سجادیه امام سجاد علیه السلام جذبة خاص خود را دارد، این كتاب از طرف دانش‌مندان برجستة ما «أخت القرآن»[1] «انجیل اهل بیت علیهم السلام» و «زبور آل محمد صلی الله علیه و آله»[2] لقب گرفته است. جالب آن‌كه مولّف تفسیر طنطاوی پس از دریافت نسخه‌ای از این كتاب در قاهره چنین می‌گوید:«این از بدبختی ماست كه تاكنون بر این اثر گرانبهای جاوید كه از مواریث نبوت است، دست نیافته بودیم، من هر چه در آن می‌نگرم، آن را از كلام مخلوق برتر و از كلام خالق پائین تر می‌یابم»[3]


منبع:
http://misaghbavelayat.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم


«إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم و یبشرالمؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا كبیرا»

مدیر وبلاگ : صفدر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو