پورتال فرهنگی مذهبی قران فارسی

ا گسترش روزافزون فن آورى هاى نوین اطلاع رسانى و جایگاه و منزلتى که استفاده از آن در بین مخاطبین خود اعم از مخاطبین عادى و یا تخصصى پیدا کرده است، ضرورت پرداختن به محمل هاى جدید اطلاعاتى توسط تولیدکنندگان اطلاعات بیش از پیش به چشم مى خورد. فزونى لحظه اى اطلاعات، تنوع درخواست ها، ظهور شیوه هاى جدید تبادل و تعامل اطلاعات، گسترش صنعت ارتباطات و شبکه ها، رفتن به سوى جامعه الکترونیکى و دنیاى دیجیتال را اجتناب ناپذیر کرده است. در این راستا دست اندرکاران تولید نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى به منظور اشاعه مفاهیم و معارف قرآن کریم در سطوح مختلف جغرافیایى (ملى، منطقه اى و بین المللى)، کاربران (تخصصى و عادى)، رده سنى (کودکان و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) و گرایش (آموزشى و پژوهشى) در چند ساله اخیر دست به اقداماتى شایان توجه زده اند و در طول ده ساله اخیر با حضور در نمیاشگاه هاى بین المللى قرآن کریم و یا نمایشگاههاى استانى نسبت به عرضه محصولات خود اقدام کرده اند و هم اکنون مى توان چنین ادعا کرد که استفاده از محصولات فرهنگى تولید شده مؤسسات و شرکتهاى یادشده جایگاهى در سبک هزینه خانواده هاى ایرانى باز کرده اند و مورد استقبال قرار گرفته است. ولى بنظر مى رسد با توجه به موارد و نکاتى که در پى به آن اشاره مى شود مشکلاتى فراروى تولیدکنندگان این حرفه در کشور وجود دارد که اگر توسط دستگاههاى مرتبط موضوعى به آنها به درستى پرداخته نشود رسیدن به بن بست حتمى است و براى خروج از آن، که ضرورتى اجتناب ناپذیر است انجام دادن اقداماتى که اشاره مى شود حیاتى است.

اگر به تولید نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى بصورت سیستماتیک نگریسته شود لازم است چرخه اطلاعاتى زیر در سطح ملى، منطقه اى و بین المللى همواره مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.

در شرایط کنونى نقش اکثر مؤسسات و شرکت ها، در شناخت نیازهاى استفاده کنندگان به عنوان محورى ترین محصولات رایانه اى در شرایط کنونى بسیار کم رنگ است. شناسایى نیازهاى استفاده کنندگان و تعیین روش تقرب آنها به نرم افزارها و گروه هاى سنى و نیز رده هاى تحصیلى گوناگون در سطح ملى و فراملى به عنوان کارى پژوهشى، مورد توجه اکثر دست اندرکاران قرار نگرفته است. دلایل عمده این بى توجهى را مى توان چنین بیان کرد:

الف ـ مؤسسات فاقد نیروهاى پژوهشگر متخصص براى رفع این نیازها هستند.

ب ـ انجام پژوهش مستلزم صرف وقت و هزینه است و غالب مؤسسات توانایى انجام آن را ندارند.

ج ـ مؤسسات ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را احساس نکرده اند.

د ـ پاره اى از مؤسسات و شرکتهاى تولیدکننده نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى، مؤسسات انتفاعى هستند که با هدف فروش کالا و کسب سود بیشتر و تنها نزدیک به زمان برگزارى نمایشگاه بین المللى قرآن کریم تشکیل مى شوند (و گاه غیر رسمى و غیر ثبتى) و پس از حضور در نمایشگاه و کسب پول، تعطیل مى شوند. این گونه شرکتها کلاً به فکر اشاعه مفاهیم قرآنى نیستند و صرفا به تولید نوعى کالا که به زمان کمترى نیازمند باشد و تجارت آنرا دنبال کند و سود بیشترى عایدشان کند، مى اندیشند.

ه ـ شناسایى نیاز مخاطبین در گروه هاى سنى و تحصیلى مختلف، بالطبع رویکرد شرکتها را به سمت و سوى تولید محصولات متنوع با نیازها سوق مى دهد که براى تحقق بخشیدن به آنها اعتبارات مالى کلانى نیاز است که اکثریت شرکتها توان تهیه و انجام آن را ندارند.

و ـ هزینه هاى تولید اطلاعات در محیط الکترونیکى سنگین است لذا شرکتها به سوى تولید محصولاتى روى مى آورند که اطلاعات الکترونیکى شده آن توسط مؤسسات و یا دستگاههاى دیگرى تولید شده است و آنها از طریق قانونى و یا غیر قانونى، نسبت به استفاده از آن اطلاعات بسنده مى کنند.

ز ـ هزینه تولید محصولات براى مخاطبین فراملى هزینه هاى سنگین دیگرى نظیر ترجمه آثار را دربر دارد که کمتر مؤسسه اى به تهیه و پرداخت آن هزینه ها قادرند.ادامه مطلب


نوع مطلب : قران در اینترنت، 
برچسب ها : ز این رو مى توان چنین نتیجه گرفت که تولید محصولات رایانه اى در حوزه علوم و معارف قرآنى توسط اکثر شرکتها یا دوباره کارى است و یا سلیقه اى و بطور نظرى و بدون پشتوانه پژوهشى صورت گرفته است. به عنوان مثال دهها نرم افزار در زمینه چگونگى قرائت و تجوید و تفسیر قرآن کریم (که در بسیارى از موارد اطلاعات آنها یکى است و فقط در طراحى صفحات گرافیکى و یا امکانات جستجو و به عبارت دیگر بهره گیرى از تکنیک هاى نرم افزارى مختلف متفاوت است) تولید مى گردد ولى در بسیارى از زمینه ها بویژه تولید نرم افزارهاى قرآنى موضوعى، داراى فواصل خالى تولید فراوانى هستیم. به عبارت دیگر در تولید محصولات رایانه اى در حوزه علوم و معارف قرآنى، شرایط لازم است که تولیدکننده مهندس قابلى در حوزه علوم رایانه اى باشد تا محصول تولید شده رغبت استفاده از آن را در کاربران فراهم کند و شرط کافى و لازم، احاطه آن موسسه به علوم و معارف قرآنى است؛ که تلفیق این دو باهم محصولى جاودانه مى آفریند که هم در شکل و هم در محتوا جایگاه ویژه خود را در اذهان مخاطبین خود ایجاد خواهد کرد. در این جا نقش دستگاههاى متولى و سیاستگذار، نقش کلیدى و انکارناپذیر است. دستگاه هایى که مسئولیت سیاستگذراى، برنامه ریزى، نظارت، کنترل، هدایت، ارزیابى و ارزشیابى اینگونه فعالیت ها را در سطح کشور به منظور رونق این حرفه در سطح ملى و فراملى بر عهده دارند چنانچه به وظیفه خطیر خود خوب عمل ننمایند در تمامى ابعاد شناسایى نیازهاى استفاده کنندگان و به تبع آن، در تولید محصولات رایانه اى قرآنى خلل وارد آمده و صرف بیهوده وقت، انرژى، نیرو و امکانات در داخل کشور شده و حضور در مجامع فراملى را ضعیف مى کند. تا شناسایى دقیق نیازهاى استفاده کنندگان از نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى تعیین نگردد و در برنامه زمان بندى شده اى رسیدن به آن نیازها سیاستگذارى نشود، نمى توان شاهد شکوفایى، رشد، خلاقیت، نوآورى و تولید محصولات جدیدى بود که ضمن رفع نیازهاى مخاطبین خود، مخاطبین جدیدى را بر آن بیفزاید و گامى در جهت اشاعه مفاهیم و معارف قرآنى برداشته شود. این امر نیاز به برنامه ریزى دقیق و حساب شده دارد. اینجاست که نقش دستگاههاى متولى و سیاستگذار در حوزه علوم و معارف قرآنى ـ چه در بخش دولتى، چه در بخش حمایتى و چه در بخش نهادها مدنى ـ روشن مى گردد. هم اکنون در کشور، دستگاههاى مختلفى نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان تبلیغات اسلامى، سازمان حج و زیارت و اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، حوزه هاى علمیه، دارالقرآنهاى دستگاههاى دولتى و غیر دولتى، مساجد و نظایر آن در خصوص اشاعه مفاهیم قرآنى دخیل هستند. که بسیارى از آنها بدون توجه به دیگرى و ایجاد ارتباط و هماهنگى با یکدیگر برنامه هایى را در دستور کار خود قرار داده اند و هنوز شماى عملیاتى چگونگى سیاستگذارى در خصوص جمع آورى، سازماندهى و اشاعه مفاهیم قرآنى سطور واحد و با هماهنگى یکدیگر ترسیم نشده و نقش و جایگاه هر کدام از این دستگاهها تبیین نشده است که بسیارى از دوباره کاریها، موازى کاریها، کاهش کیفیت تولید محصولات و... نشان و نماد نپرداختن به این موضوع اصلى است. حاصل این عدم هماهنگى در سرفصل هاى زیر خلاصه مى شود: الف ـ تولید محصولات تکرارى، انجام دوباره کارى و در نهایت صرف بیهوده وقت، انرژى و هدر دادن سرمایه. ب ـ عدم تدوین سیاستهاى حمایتى مالى و در نهایت رکود در تولید محصولات رایانه اى این حوزه از لحاظ کمى ج ـ عدم تدوین روش هاى نظارتى و در نهایت حضور قارچ گونه شرکتهاى سودجو که جو بى اعتمادى را در جامعه گسترش مى دهد. د ـ نبود رویه تدوین دستورالعمل شیوه مبادلات فرهنگى و در نهایت عدم حضور قوى و جدى در مجامع منطقه اى و بین المللى که صرفنظر از ضررهاى مالى و اقتصادى فراوان ناشى از عدم اجراى صحیح مناسبات اقتصادى در دنیاى اقتصاد اطلاعات، زیان هاى سیاسى و فرهنگى را نیز بدنبال داشته و خواهد داشت. ه ـ عدم تدوین استانداردهاى لازم و نظام ارزشیابى بمنظور تولید محصولات کیفى و برتر و در نهایت رکود کیفى محصولات تولید شده. و ـ عدم تدوین سیاستهاى تولید اطلاعات بویژه بمنظور اشاعه آنها در سطح بین المللى با هماهنگى دست اندرکاران و نهادهاى متولى. ز ـ عدم تدوین و تبیین حدود و ثغور هر یک از متولیان این حوزه و نحوه هماهنگى آنها با یکدیگر. ح ـ عدم تدوین سیاست هاى اشاعه مفاهیم قرآنى و اعلام آن به شرکتها و مؤسسات در احقاق حقوق مالکیت معنوى آثار خود. ط ـ فقدان برنامه منسجم تدوین شده ارتقاى سواد اطلاعاتى، سواد کامپیوترى و رسانه اى مخاطبین در گروه هاى سنى و مقاطع تحصیلى مختلف. ى ـ فقدان برنامه منسجم و حساب شده بمنظور تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگى عمومى نظیر کتابخانه هاى عمومى و مساجد به ابزار و تجهیزات رایانه اى و نیز نرم افزارهاى قرآنى جهت گسترش مخاطبین. ک ـ فقدان نهادهاى متولى بمنظور آشنایى مؤسسات و شرکتها با قوانین و ملاحظات بین المللى و ارائه خدمات مشورتى به آنان. ل ـ فقدان نظام نظارتى بمنظور ارزیابى مستمر عملکرد و تولیدات مؤسسات، شرکتها و نهادهاى قرآنى جهت کنترل آنها و اصلاح رویه ها. م ـ فقدان نظام نامه پژوهشى در حوزه علوم و معارف قرآنى و در نهایت عدم توانایى هدایت و راهبرى فعالیت هاى قرآنى در این زمینه. و تا زمانى که تصمیم گیران و متولیان در سطح کشور به موارد فوق بطور جدى نپردازند تولیدات این رشته با رشد و آهنگى کند به پیش خواهد رفت. خروج از بن بست تولید، ضرورتى اجتناب ناپذیر یکى از عواملى که مى تواند باعث رشد و توسعه محصولات فرهنگى در این حوزه گردد و تولید محصولات جدید با خلاقیت و عشق و علاقه وافر دنبال شود، انجام مبادلات فرهنگى و حضور جدى در مجامع منطقه اى و بین المللى است. علیرغم اینکه بیش از 50 شرکت و مؤسسه فرهنگى در کار تولید نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى فعال هستند معهذا کشور ما حضور فعالى در مجامع مذکور ندارد. علل این وضع نیز متفاوت است و مهمترین آنها عدم تمکن مالى شرکتهاى تولیدى بویژه در بخش خصوصى بمنظور تحمل هزینه هاى حضور در خارج از کشور، عدم رعایت استانداردهاى لازم بمنظور تولید پاره اى از محصولات این شرکت ها و مؤسسات و عدم رعایت حقوق مؤلفین است که لازم است چاره اندیشى فورى و جدى گردد. گشوده شدن بازارهاى جهانى بر روى تولیدات نرم افزار داخلى که بخشى از آنها کاملاً قابل رقابت با محصولات مشابه خارجى آن و حتى بهتر از آنها مى باشند، بازار وسیعى است که مى تواند حرکت جدى را در پایدار ماندن اینگونه فعالیت ها در کشور گردد. با توجه به سواد اطلاعاتى و سواد کامپیوترى و رسانه اى مخاطبین داخلى و نیز عنایت به وضعیت اقتصادى اکثریت خانواده ها، امکان بهره گیرى از فن آوریهاى نو در منازل همه گیر نشده است و درصد پائینى را دنبال مى کند بهمین دلیل بهره گیرى از منابع الکترونیکى نیز متأثر از در اختیار داشتن آن فن آوریهاست لذا تولیدکنندگان واقعى قرآنى با فروش محصولات خود به خانواده ها برگشت سرمایه گذارى انجام شده را بسیار دیر بدست آورده یا ضرر مى دهند چون هزینه هاى تولید یک منبع الکترونیکى بسیار زیاد است. (برعکس منابع چاپى) که عمدتا تولید اطلاعات، این هزینه را بخود اختصاص مى دهد و چنانچه مؤسسات تولیدى اصلى و واقعى مورد حمایت قرار نگیرند و صرفا اتکا به بازارهاى داخلى نمایند دیر یا زود به تعطیلى کشیده خواهند شد. پس بنظر مى آید ضرورت حیاتى دارد براى زنده ماندن در این میدان ضمن قبول اصل حمایت از سوى متولیان امر، ناگزیر به تلاش در کسب سهم خود از بازارهاى جهانى مى باشیم. حضور در مجامع خارجى نیز بدون شناخت صحیح سلیقه هاى مخاطبین در کشورهاى مختلف و درک صحیح و درست از قوانین و مقررات بین المللى آب در هاون کوفتن است و نه تنها داروى شفابخش نیست بلکه سمّ مهلک است که نه تنها سودى حاصل نمى شود، ضررهاى زیادى نیز هم به مؤسسه و در نهایت به کشور وارد خواهد ساخت. در این راستا مى توان از تجربیات و نظریات رایزنان محترم فرهنگى سفارتخانه ها کمک گرفت و با تشکیل نهادى حقوقى در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى که پاسخگوى نیازهاى اطلاعاتى و حقوقى تولیدکنندگان بویژه در جنبه حقوق بین الملل باشد، کمک مؤثرى به تولیدکنندگان این محصولات نمود. برگزارى جلسات و میزگردهاى تخصصى به منظور ارزیابى و سنجش آشنایى با سلیقه هاى مخاطبین برون مرزى، از جنبه هاى مختلف محتوا، رویکرد تولید، نکات فنى تولید، گرایش هاى تولید مورد نقد و بررسى قرار گرفته و رهیافت براى تولیدات آتى مؤسسات و شرکتها فراهم گردد. از حیث تأمین محتوا، فقدان ترجمه هاى ملى (بالاخص انگلیسى علوم و معارف قرآنى) زمینه تعامل و مبادلات فرهنگى را تضیعف کرده است که لازم است توسط دستگاههاى متولى، فکرى اصولى و زیربنائى در این خصوص بنمایند. تهیه و تدوین نظام و ساز و کار مناسب بازاریابى و توزیع محصولات رایانه اى در این حوزه به عنوان تکمیل چرخه گردش تولید اطلاعات و مصرف محصولات یکى از مهمترین عناصر حمایت از تولیدکنندگان داخلى است. پس چه باید کرد؟ پیشنهادها: 1. متولى اصلى سیاستگذارى، ارزیابى و ارزشیابى شرکتها و مؤسسات تولیدکننده نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى و نیز محصولات آنها تعیین و معرفى گردد. 2. ایجاد ارتباط متقابل متولى اصلى با سایر متولیان تدوین و تبیین گردد. به عبارت دیگر چرخه گردش فرایند کارى تولید محصولات رایانه اى با رعایت تمامى جهات ترسیم و نقش هر دستگاه در آن دیده شود بطوریکه این نقوش در یکدیگر تداخل نداشته باشند. 3. دستورالعمل ها، رویه ها و آئین نامه هاى مورد لزوم که در متن مقاله به آنها اشاره رفته است تهیه و تدوین گردد. 4. صندوق حمایت از تولیدکنندگان نرم افزارهاى علوم و معارف قرآنى تشکیل و آئین نامه آن تدوین گردد. 5. انجمن خادمان قرآن کریم در حوزه رایانه اى علوم و معارف قرآنى تشکیل گردد. 6. ضوابط خرید آثار تولید شده مؤسسات و شرکتهاى رایانه اى در این حوزه بویژه خادمان برگزیده قرآن کریم و تقدیرشدگان آن تدوین و به مرحله اجرا درآید. 7. استانداردهاى تولید نرم افزارها تدوین و به مبادى ذیربط آن ابلاغ گردد. 8. ساز و کار مبادلات فرهنگى محصولات نرم افزارى در این حوزه در سطح مجامع منطقه اى و بین المللى تهیه و تدوین گشته و به مرحله اجرا درآید. 9. پژوهش هاى کاربردى در خصوص شناسایى نیازهاى مخاطبین داخلى و خارجى انجام گردد و نتایج آن در اخبار تولیدکنندگان قرار گیرد. 10. سیاست هاى حمایتى از تولیدکنندگان محصولات رایانه اى در حوزه علوم و معارف قرآنى بویژه در بخش مؤسسات خصوصى تدوین و ابلاغ گردد. 11. مرکز ترجمه ملى منابع علوم و معارف قرآنى ایجاد گردد. از طریق ایجاد مرکز ملى، تهیه اطلاعات مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات الکترونیکى راه اندازى گردد. (با حمایت و سرمایه گذارى بخش دولتى). 12. سیاستها و روش هاى توزیع و حضور مؤسسات منتخب در نمایشگاه هاى منطقه اى و بین الملى تهیه و تدوین گردد و ساز و کار مناسب آن تعیین و به مورد اجرا گذاشته شود. 13. نهاد حامى مؤسسات تولیدکننده نرم افزارها در بخش هاى مختلف حقوقى بویژه بین المللى و حفظ مالکیت معنوى اثر تأسیس و یاور مؤسسات در حل اختلافات در سطح ملى و فراملى گردد. 14. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان متولى فرهنگ عمومى جامعه، بمنظور ارتقاى سواد اطلاعاتى، سواد کامپیوترى و رسانه اى مخاطبین برنامه ریزى نماید. این امر از طریق برگزارى نشست ها، میزگردها، تولید محتواى آموزش غیر حضورى و الکترونیکى، کارگاه هاى آموزشى و نظایر آن مى تواند عملیاتى گردد. 15. کتابخانه هاى عمومى تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به ابزار، لوازم و فن آورى هاى نوین در حد استفاده کاربران هر کتابخانه تجهیز گشته و با ارسال منابع اطلاعاتى الکترونیکى انتخاب شده ضمن حمایت از تولیدات داخلى، زمینه ساز استفاده از آنها را براى عموم مردم فراهم کرده و گامى در جهت ارتقاى سواد کامپیوترى و رایانه اى استفاده کنندگان برداشته شود. 16. وام تولید به تولیدکنندگان محصولات رایانه اى در این حوزه در سقفى قابل قبول که بتوان حداقل یک محصول را تولید کرد پرداخت گردد.،
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم


«إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم و یبشرالمؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا كبیرا»

مدیر وبلاگ : صفدر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات